biuletyn

godlo

Znak

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

Aktualności

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny

Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na…

Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na czas wakacji

List Prezydenta Miasta Płocka

List Prezydenta Miasta Płocka

Galeria zdjęć

  • PRZEDSZKOLAKA_6
  • Budynek

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 18 marca 2019 roku. 

Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO.


System zostanie uruchomiony 18 marca 2019 roku o godz. 9.00.
 


Więcej szczegółów odnośnie naboru na stronie:

https://przedszkola-plock.nabory.pl/

budynki

Tenis stołowy

Zajęcia tenisa stołowego odbywają się raz w tygodniu w grupach 12 osobowych. Gra w tenisa stołowego przynosi wiele korzyści dla dzieci. Wpływa na rozwój mózgu, uczy umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz aktywizuje każdy mięsień w ciele dziecka. Zajęcia z tenisa stołowego zwracają szczególną uwagę na rozwój koordynacji, uwagi, determinacji do osiągnięcia celu przez grę, łączy w sobie również dobrą zabawę w gronie rówieśników 5-6 latków. Zajęcia prowadzi Pani Sylwia Szelkowska, pracownik obsługi MP 34 – była zawodniczka Klubu MLUKS Nadwiślanin Płock z 13 letnim stażem.

         T5

Badminton

Badminton jest wszechstronną dyscypliną sportową, kształtującą w sposób harmonijny wiele cech motorycznych u dzieci. Podczas gry w równym stopniu muszą pracować ich ręce, nogi, cały tułów, a przede wszystkim „głowa”. Dzięki celom jakie stawia przed nami gra w badmintona, pracujemy nad kondycją i umięśnieniem naszego ciała. Dzięki zabawom z lotkami i rakietami dzieci rozwijają swoją koordynację ruchową oraz ogólną sprawność fizyczną świetnie się przy tym bawiąc. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach 10 osobowych, trwają 45 minut, kierowane do dzieci 5-6 letnich. Zajęcia prowadzi Pani Magdalena Czuchra –nauczyciel MP 34, była zawodniczka klubów BIZON Płock i MAZOWIA Płock, absolwentka Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku, z 15 letnim stażem.

B3

 

Gimnastyka korekcyjna

W zajęciach gimnastyki korekcyjnej biorą udział dzieci w wieku 5, 6 lat po przedstawieniu stosownego orzeczenia lekarskiego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola Nr 34 przy ul. Harcerskiej 2 . Trwają 30 minut. Prowadzone przez nauczyciela MP 34 Panią Katarzynę Lisowską.

W celu uatrakcyjnienia zajęć wykorzystywane są różnorodne przybory gimnastyczne: woreczki, szarfy, laski, piłki, skakanki, obręcze, a także materiały naturalne tj.: kolorowe nakrętki, kasztany, żołędzie, gazety, torebki foliowe, folia malarska itp., ponadto przyrządy- drabinki, ławki; inne przedmioty- kocyki, materace, karimaty.

Zajęcia korekcyjne 2

 

Chrupkowe warsztaty

"Chrupkowe warsztaty " to zajęcia plastyczne z wykorzystaniem klocków PlayMais, prowadzone przez Panią Małgorzatę Grabowską, nauczyciela MP34. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Dzieci dzięki zabawie klockami PlayMais rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność, usprawniają motorykę małą, a przede wszystkim świetnie siębawią. Przedszkolaki wykonują prace plastyczne związane ze świętami okolicznościowymi, porą roku lub według swojego pomysłu. PlayMais to naturalna zabawka, która wykonana jest z masy kukurydzianej i barwnika spożywczego. W 100% ulega biodegradacji i nie ma wpływu na środowisko, jest całkowicie bezpieczna.

Chrupki

 

 

 

Chór

Chór przedszkolny „Puchatkowe głosy” powstał w 2017roku. W jego skład wchodzą przedszkolaki z umiejętnościami wokalnymi. Opiekunami chóru są panie Agnieszka Brudzyńska, Kasia Piwońska i Sylwia Pekról – nauczycieli MP 34. Chór nie tylko uświetnia swoim udziałem uroczystości przedszkolne (Apel z okazji Niepodległości, Koncert kolęd, Piknik Rodzinny), ale również reprezentuje naszą placówkę w licznych konkursach międzyprzedszkolnych. Na swoim koncie ma już I miejsce w konkursie „Śpiewam z pasją, tańczę z pasją” oraz I miejsce w Festiwalu Piosenki Religijnej. W 2018 roku, jako jedyne przedszkole, brało udział w koncercie „100 lat dla Niepodległej” na Rynku Starego Miasta w Płocku.

chor222

 

 

Rytmika

Rytmikę w grupach wiekowych dzieci 5 i 6-letnich prowadzi pani Agnieszka Brudzyńska. Rytmikę w grupach wiekowych dzieci 3-4 prowadzi Pani Sylwia PekrólW zależności od grupy wiekowej trwają od 15-30 minut i realizowane są raz w tygodniu.Zajęcia rytmiczne wszechstronnie rozwijają dzieci poprzez śpiew, taniec oraz grę na instrumentach perkusyjnych, a wszystko w formie zabawy. Dodatkowo pozwalają dziecku odkryć swój talent oraz rozwijać umiejętności muzyczne. Dzieci na rytmice uczą się nowych piosenek związanych m.in.z aktualną porą roku, grają na instrumentach muzycznych takich jak: dzwonki, grzechotki, tamburyna, bum bum rurki, trójkąty, uczą się prostych układów tanecznych, ćwiczą dykcję, rozwijają wyobraźnię i pamięć, oraz poznają podstawowe elementy muzyki.

rytmika

PWSZ

Od roku szkolnego 2014/15 w ramach Porozumienia pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a Miejskim Przedszkolem Nr 34 w Płocku  na terenie MP 34 odbywają się praktyki studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na kierunku Filologia angielska i Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W planach realizacja praktyk na kierunku Pedagogika specjalna.

Celem powyższych praktyk jest jak najlepsze przygotowanie studentów od strony praktycznej, czyli w kontakcie z dzieckiem do odpowiedzialnej roli nauczyciela, terapeuty. Placówka zapewnia studentom odpowiedni warsztat, by mogli pod okiem doświadczonych nauczycieli i terapeutów rozbudzać zamiłowanie do tego zawodu i ćwiczyć określone umiejętności praktycznie. Opiekunami praktyk są Pani Martyna Solak, Katarzyna Lisowska nauczyciele MP 34 i Magdalena Syska terapeuta MP 34.

Zajęcia ze studentami

Psycholog

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola są objęte pomocą psychologa, który obserwuje podopiecznych podczas zajęć zorganizowanych oraz zabawy swobodnej. Diagnozuje mocne strony dzieci oraz trudności w obszarze społeczno-emocjonalnym. W zależności do potrzeb, organizuje zajęcia w formie indywidualnej lub grupowej, które rozwijają umiejętności współdziałania, wyrażania swoich emocji oraz wspierają strefę poznawczą. Prowadzi również konsultacje dla rodziców, służące poszerzaniu kompetencji wychowawczych. Zajęcia terapeutyczne prowadzi w odpowiednio wyposażonym gabinecie Pani Aleksandra Stupecka– psycholog MP34 w Płocku.

Psycholog 2

Koło muzyczne „Dzieci w świecie muzyki”

W ramach zajęć koła dzieci doskonalą umiejętność współpracy, nawiązują poprawne relacje z rówieśnikami, aktywnie włączają się w zabawy przy muzyce, która wyzwala w nich duże podkłady radości i wrażliwości muzycznej. Ponadto tworzą orkiestrę i podzielone na grupy instrumentów, wygrywają poszczególne partie. Uczestnicy ćwiczą poczucie rytmu, percepcję słuchową i szybkość reakcji na sygnał wzrokowy i słuchowy. Zajęcia koła muzycznego, to także swobodne ekspresje ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych rekwizytów, podczas których dzieci doskonalą swobodę, płynność i precyzję ruchów, a także wyobraźnię i twórcze podejście do muzyki. Zajęcia prowadzi raz w tygodniu Pani Agnieszka Lewicka.

Kółko eksperymentalno- badawcze

Dzięki zajęciom ,,Przedszkolni Odkrywcy przedszkolaki mają możliwość odkrywania nowych rzeczy poprzez zabawy badawcze i eksperymenty. Działania badawcze są kreatywne, dzięki czemu dzieci poszerzają swoją wiedzę, mogą pokonywać przeszkody i wypróbowywać nowe możliwości postępowania. Podczas zabaw badawczych dziecko odkrywa związki między przedmiotami i zjawiskami, ustala ich zależności, a także przywołuje znane już obrazy myślowe i stara się przełożyć je na konkretne działania. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone przez Panią Pauliną Maliszewską adresowane do grupy wiekowej 5-6 latków.

8.03 28

Gromada zuchowa

Gromada zuchowa „Kubusia Puchatka” swoją działalność rozpoczęła w 2014 r, jako jedna z pierwszych przedszkolnych gromad w Polsce. Gromadę tworzą dzieci 5 – 6 letnie. Zuchy podczas zbiórek uczestniczą w zabawach tematycznych, gawędach, majsterce, poznają piosenki , pląsy, gry, a także poznają obrzędowość i zwyczaje harcerskie. Głównym celem zbiórek jest wprowadzenie najmłodszego pokolenia w świat praw i zasad zuchowych, a także przekazanie patriotycznych postaw, tak aby z dumą mogły nosić szare, harcerskie mundury. Druhny :Martyna Nowak i Beat Wolf – nauczyciele MP 34.

Harcerze

Zajęcia origami

Zajęcia z origami odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Prowadzi je od 2015 roku Pani Dorota Chrobocińska – pasjonat origami, nauczyciel MP 34 organizatorMiędzynarodowego Konkursu – „Zimowe ORIGAMI”i Ogólnopolskiego Konkursu „Patriotyczne Origami –Herby Polski”. Podczas składania papierowych figur dzieci uruchamiają zmysły wzroku, słuchu i dotyku. Ich ręce stają się coraz sprawniejsze. Podczas pracy techniką ORIGAMI dzieci podejmują wysiłek charakteryzujący się dużą koncentracją uwagi (poszczególne czynności muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją nauczyciela), zapamiętują kolory, kształty oraz sposoby zgięć papieru. Po opanowaniu podstaw same zaczynają tworzyć swoje kombinacje.  Dzięki ORIGAMI dzieci doskonalą prawidłowe i dokładne wykonywanie czynności, wdrażają się do ładu i porządku, współpracy i wzajemnej pomocy, rozwijają wytrwałość i cierpliwość.Zajęcia mogą być realizowane wśród dzieci 4, 5- letnich.

Origami

 

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe zapoznają dzieci z aktywnością fizyczną oraz wyrabiają prawidłowe nawyki związane z ruchem. Zajęcia sportowe mają charakter zabawowy, a więc zachęcają do aktywnego spędzania czasu w przedszkolu oraz poza nim. Są uzupełnieniem zajęć obowiązkowych dla chętnych 5-6 latków. Stanowią punkt wyjściowy do rozwijania różnych dyscyplin sportowych takich jak:   piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa.Prowadzi je Pani Martyna Solak – trener, nauczyciel MP 34.

8.03 7

 

Zajęcia taneczne

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia taneczne, które dzielą się na elementy tańca: towarzyskiego, nowoczesnego i animacyjnego. Prowadzone systematycznie rozbudzają i kształtują podstawowe umiejętności ruchowe poprzez wyrażanie muzyki co widać poprzez uczestnictwo w konkursach i festiwalach tanecznych. Zajęcia  taneczne  korzystnie wpływają na ruchowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Każde dziecko, bez względu na predyspozycje czy talent, z pewnością skorzysta na zajęciach tanecznych, dzięki którym poprawi swoją koordynację i przełamie nieśmiałość. Odbywają się raz w tygodniu. Trwają 30 minut, a adresowane są do dzieci 5-6 letnich. Prowadzącą jest Pani Paulina Cholewińska – nauczyciel MP 34.

Taniec 3

Logopedia

Terapia logopedyczna odbywają się w odpowiednio przygotowanym i dobrze wyposażonym gabinecie . Prowadzona jest przez terapeutę Panią Magdalenę Syska. Dzieci uczęszczające na terapię pracują indywidualnie, w parach, bądź 3-4 osobowych grupach. Głównymi celami zajęć są stymulacja rozwoju mowy oraz usprawnianie komunikacji językowej przedszkolaków. Zajęcia trwają od 15-30 minut w zależności od wieku i możliwości percepcji dzieci.


  8.03 14 

  8.03 3

 

Terapia ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki. Zajęcia te oparte są na zabawach i ćwiczeniach rozmachowych, manualnych i ruchów precyzyjnych. Prowadzone są przez Panią Aleksandrę Fortuńską – nauczyciela wspomagającego MP 34.

Ola 3

Rewalidacja

Głównym celem rewalidacji jest przywracanie sprawności w obniżonych sferach, aby zapewnić dziecku jak najlepsze funkcjonowanie. Czynić to można na wiele sposobów i z wykorzystaniem różnorodnych metod. Po pierwsze, usprawnia się funkcje, które są zaburzone, poprzez ich odpowiednie wyćwiczenie. Po drugie, rewalidacja ma na celu kompensowanie deficytów za pomocą mocnych stron dziecka: są one wykorzystywane, jako potencjał, z pomocą, którego możliwe jest optymalne funkcjonowanie. To nic innego jak zastępowanie zaburzonych funkcji tymi, które są prawidłowo rozwinięte, co pozytywnie wpływa również na samoocenę dziecka. Rewalidację prowadzą Panie: Aleksandra Fotuńska i Anna Wiśniewska – nauczyciele wspomagający MP 34 dwa razy w tygodniu po 30 minut.

T 1      T 6

T 9      Ola 7

 

 

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna „Sprawne rączki” ma na celu sprzyjanie rozwojowi dziecka, kształtowaniu jego umiejętności manualnych, rozwijaniu zainteresowań i postaw ekologicznych. W zakresie wychowania umysłowego obcowanie z techniką rozwija wrażliwość zmysłową, pobudza proces spostrzegania, koncentrację uwagi, wyobraźnię. Daje okazję dokonywania analizy i syntezy, porównywania i uogólniania. Innowacja pedagogiczna poszerza wiedzę dziecka o świecie i utrwala zasób elementarnych pojęć odnoszących się do barwy, kształtu, budowy przedmiotów. Wpływa na rozwój zainteresowań dzieci i jest ciekawą formą spędzenia wolnego czasu. Działalność techniczno- konstrukcyjna daje dziecku radość, wzmacnia poczucie własnej wartości, sprzyja przyswajaniu form współżycia tj. samodzielności, wytrwałości, gotowości do współdziałania. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą.

Innowacja pedagogiczna opiera się na zajęciach na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami.Prowadzona w grupie dzieci 5 –letnich w oddziale integracyjnym przez Panie: Aleksandrę Foruńską i Alicję Wochowską dwa razy w miesiące po 30 minut.

Ola 5

 

 

Szachy

Szachy kształtują umiejętności rozwiązywania niestandardowych problemów, pokazują jak matematyczne doświadczenia wykorzystywać w życiu codziennym. Uczą poszukiwać samodzielnie lub w grupie samodzielnych rozwiązań, uczą również przestrzegania zasad i reguł. Wszechstronnie wpływają zatem na rozwój dzieci. Zajęcia prowadzi nauczyciel MP34 (wieloletni instruktor zajęć szachowych) Pan Grzegorz Potkański raz w tygodniu z dziećmi 6-letnimi.

 Sz10

 

Język rosyjski i angielski

Nauczanie języka angielskiego i rosyjskiego w naszym przedszkolu odbywa się poprzez zabawę, w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji. Nauka języków odbywa się poprzez piosenki, rymowanki, wiersze czy gry. Do wprowadzenia lub utrwalenia poznanych zwrotów wykorzystywane są także sytuacje dnia codziennego. Podczas zajęć stosowane są różnorodne metody i techniki, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze możliwości do przyswajania języka. Zajęcia prowadzą nauczyciele MP34 oraz Pani Lucyna Małolepsza emerytowany nauczyciel (wolontariat).

Rosyjski  8.03 27

 

Koło matematyczne – "Przedszkolaki ze Stumilowego Lasu"

W ramach zajęć koła matematycznego, realizuje się treści matematyczne w formie ciekawych i przyjaznych zabaw. Dzieci rozwijają zainteresowania i umiejętności matematyczne, poznają zagadnienia, które w przyszłości zaowocują w codziennym życiu np. podczas zakupów czy planowania wydatków. Dzieci doskonalą również umiejętność współpracy w grupie, jak i rozwiązywania zadań w pojedynkę. Zajęcia prowadzone są raz w miesiącu przez Panią Anetę Kolczyńskąw grupie dzieci 3-4 letnich.

8.03 18    8.03 9

 

Kółko historyczne

Celem kółka historycznego jest zainteresowanie dzieci dziejami naszego kraju, poznanie sylwetek słynnych Polaków, naukę patriotycznych piosenek, legend oraz ludowych tańców. Ich celem jest również bycie świadomymi, że otaczający nasz świat jest bardzo bogaty ale przeszłość może być równie interesująca i warta odkrywania.Zajęcia prowadzi dwa razy w miesiącu Pani Anna Konarzewska nauczyciel MP34.

8.03 22

Kółko kulinarne

Zajęcia kulinarne są doskonałym źródłem wiedzy dla dzieci. Nasze jedzenie bowiem zawiera wiele informacji o świecie w którym żyjemy. Najlepszym sposobem poznawania świata jest nauka poprzez własne doświadczenie czyli odkrywanie świata. Ze względu na wielorakie doznania zmysłowe zajęcia w kuchni są sposobnością do poznawania otoczenia i integracji zmysłów w naturalnych nie wymuszonych sytuacjach. Przygotowywanie posiłków jest działaniem zintegrowanym obejmujących m.in. czynności manualne, wrażenia zmysłowe, planowanie. Dzieci utrwalają zasady kulturalnego zachowania przy stole ale również w sposób właściwy i bezpieczny posługiwania się narzędziami kuchennymi.Zajęcia prowadzi z dziećmi 5-6 letnimi raz w miesiącu Pani Anna Konarzewska – nauczyciel MP34.

8.03 23

 

 

Szatnia Pocztowa

Szatnia jest kameralna i estetycznie urządzona, co sprzyja miłej i rodzinnej atmosferze podczas odbierania i przyprowadzania dziecka do przedszkola. Jej wyposażenie stanowią indywidualne szafki na ubrania i buty oraz tablice informacyjne dla rodziców. Informują one o aktualnie realizowanych treściach wychowawczo-dydaktycznych oraz bieżących ogłoszeniach. W centralnym miejscu szatni znajduje się monitor relacjonujący wydarzenia z przedszkola.

8.03 30

Plac zabaw Pocztowa

Plac zabaw, przylegający bezpośrednio do przedszkola, znajduje się w sosnowym lesie i jest miejscem rodzinnych spotkań po odbiorze dzieci z przedszkola. Dla dzieci stanowi atrakcyjne i bezpieczne miejsce do zabawy podejmowanej indywidualnie lub wspólnie z rówieśnikami. Jest dla nich źródłem radości, relaksu, odpoczynku. Umożliwia dzieciom nabywanie wielu sprawności ruchowych i prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Wyposażono go w różnorodny, wielofunkcyjny i certyfikowany sprzęt do zabaw: zjeżdżalnie, bujaki, piaskownice, ławeczki, tor przeszkód, karuzelę, huśtawkę, drewniany pociąg i samochód.

8.03 31

Kuchnia Harcerska

Pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem wyposażone w nowoczesny sprzęt usprawniający pracę dobrze zorganizowanemu personelowi kuchennemu, serwującemu zdrowe, przemyślane i smaczne posiłki. Różnorodność potraw cieszących nie tylko oko, ale również trafiających w gusta małych smakoszy.

IMG 9515

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl