biuletyn

godlo

Znak

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

 

Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku, działając zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019.

  1. Artykuły spożywczeZaproszenie do złożenia oferty,wzór umowy,formularz ofertowyWYNIKI
  2. Mięso i wędlinyZaproszenie do złożenia oferty,wzór umowy drobiowe,wzór umowy wieprzowe i wołowe, formularz ofertowyWYNIKI
  3. Owoce, warzywa i jajaZaproszenie do złożenia oferty,wzór umowy warzywa, wzór umowy jaja,formularz ofertowyWYNIKI
  4. Nabiał  i jogurtyZaproszenie do złożenia oferty,wzór umowy nabiał,wzór umowy jogurty,formularz ofertowyWYNIKI

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku, działając zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych i środków czystości na rok 2019.

 

 1. Mrożonki - Zapytanie ofertowe,wzór umowy,formularz ofertowyWYNIKI
 2. Ryby i przetwory rybne -Zapytanie ofertowe,wzór umowy,formularz ofertowyWYNIKI
 3. Pieczywo - Zapytanie ofertowe,wzór umowy,formularz ofertowyWYNIKI
 4. Środki czystości - Zapytanie ofertowe,wzór umowy,formularz ofertowyWYNIKI

 

 UWAGA_800x400.jpg

Umowy podpisywane przez wyłonionych kontrahentów będą zawierały oświadczenie wykonawcy/dostawcy dotyczące płatności podzielonej.

 

 

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA

 

DYREKTOR: DANUTA KOMOSA

 

WICEDYREKTOR: AGNIESZKA WOLIŃSKA - STUNŻA

 

 

MARIA BIAŁASZEK

AGNIESZKA BRUDZYŃSKA

PAULINA CHOLEWIŃSKA

DOROTA CHROBOCIŃSKA 

MAGDALENA CZUCHRA

MARZENA FAWRE

MAŁGORZATA GRABOWSKA

ANNA JANISZEWSKA

EWA KACZMARSKA

KATARZYNA KALICKA

ANETA KOLCZYŃSKA

ANNA KONARZEWSKA

AGNIESZKA LEWICKA

MAGDALENA LIPIŃSKA

KATARZYNA LISOWSKA

PAULINA MALISZEWSKA

MALGORZATA MAZUR

AGNIESZKA MICHALSKA

MARTYNA NOWAK

KAROLINA OSMAŃSKA 

SYLWIA PEKRÓL

MARTYNA SOLAK

JOANNA TUDELA

ALEKSANDRA FORTUŃSKA 

ALICJA WOCHOWSKA

AGATA WOJECIECHOWSKA

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania kadra pedagogiczna

 

 

ul. Pocztowa 13
09-408 Płock
tel.: 24 264 83 13, 725 725 502
fax: 24 264 83 13

godziny pracy administracji: 7:30-15:30
dyrektor: Danuta Ewa Komosa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
Inspektor Ochrony Danych wyznaczony
dla Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku: 
IOD Iwona Pakuła
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący procesowi zbierania danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zw. RODO, informuje, że:

1.    Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 34 z siedzibą przy ul. Harcerskiej 2 w Płocku, reprezentowane przez Dyrektora Danutę Komosę.
2.    Kontakt z IOD jest dostępny poprzez adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,.
4.    Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest:
a)    Art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. zw. RODO
b)    art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
5.    Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów.
6.    Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do:
a.    dostępu do powierzonych danych osobowych,
b.    sprostowania powierzonych danych osobowych,
c.    usunięcia powierzonych danych osobowych,
d.    ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,
e.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
f.    przenoszenia powierzonych danych,
g.    cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
h.    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.    Administrator nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich.
8.    Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przy czym nie będą podlegały procesowi profilowania.
9.    Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

 

 267509 kubus puchatek kwiaty laka dla dzieci grafika chmury

„Kocham przedszkole” - Program edukacji przedszkolnej. Program realizowany we wszystkich grupach wiekowych

"Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni” – Program  profilaktyczno-wychowawczy stworzony przez Radę Pedagogiczną MP nr 34

Program nauki języka angielskiego dla 5 6 latków - Program realizowany w grupach 5 – latków - Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska, WSiP

„Kocham dobrego Boga” -Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolu - Program realizowany w grupach 6 latków na zajęciach religii

„Jesteśmy rodziną Boga - Program realizowany w grupach 5 latków na zajęciach religii

"Akademia Zdrowego  Przedszkolaka" - Ogólnopolski program dotyczący odżywiania realizowany przez wszystkie grupy wiekowe

"Akademia Aquafresh" - Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków realizowany przez wszystkie grupy wiekowe

"Czyste powietrze wokół nas"  - Program edukacji antytytoniowej realizowany w grupie dzieci 6-letnich organizowany przez Powiatową Inspekcję Sanitarno Epidemiologiczną w Płocku realizowany przez wszystkie grupy wiekowe.

„Strażnicy uśmiechu” -Program profilaktyczno – wychowawczy, Centrum Pozytywnej Edukacji.

Program opracowały:

PROGRAMY WŁASNE

3c7039a41e18914cd3caaacf4ef63eb3df08b779.jpeg

„Do twórczych świat należy”

Program własny wspierający twórczą aktywność dzieci w wieku przedszkolnym

Maria Białaszek

Marzena Wrzos

Agnieszka Wolińska-Stunża

Celem programu jest podjęcie stymulacji twórczego rozwoju dziecka, wykorzystanie jego intensywnego rozwoju wyobraźni, fantazji, okresu pytań i poszukiwań własnych rozwiązań. Wykorzystanie ich spontanicznej ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz ujawnienia się pierwszych oznak uzdolnień. Realizacja tego programu dała dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania swoich możliwości.

 

 ***

„Witamy w krainie Kubusia Puchatka”.

Program adaptacyjny

Agnieszka Brudzyńska

Marta Markiewicz

a22610 2Program adaptacyjny ”Witamy w krainie Kubusia Puchatka” został opracowany w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Program utworzony został w marcu 2012r. natomiast jego modyfikacja nastąpiła w roku szkolnym 2016/2017. Realizację programu rozpoczyna się od marca do września, kiedy to dzieci chętnie będą przychodzić do przedszkola, nabędą umiejętności dostosowanych do ich możliwości rozwojowych oraz będą   podejmować zabawę samodzielnie lub z pomocą innych.

 

                                                                                                                                                    

      ***

 

                                                                                                        „Rytm i melodia”

                                                         Program własny nauczania rytmiki w przedszkolu

                                               Agnieszka Brudzyńskadzieci i nuty bt

Celem programu jest śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru oraz łatwych piosenek ludowych; uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; dostrzeganie zmian dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyrażanie je, pląsając lub tańcząc; a także tworzenie muzyki, korzystając z instrumentów perkusyjnych.

                        

                                                                                  ***

 

                                                                                                  „Trzymaj się prosto

  Profilaktyczny program przeciw wadom postawy z el. gimnastyki korekcyjnej w wieku przedszkolnym

                                                                                                Katarzyna Lisowska

Celem programu jest skorygowanie istniejących zaburzeń w postawie ciała dziecka i doprowadzenie jej, o ile to możliwe jest, do stanu prawidłowego. Harmonijny rozwój organizmu gimnastykadziecka poprzez uświadomienie potrzeby i sensu dbania o własne ciało, prawidłową postawę, zdrowie, sprawność i higienę. Wdrożenie do samo egzekwowania nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. Niedopuszczenie do powstania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu. Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających z tego zagrożeń.

 

475210440

                                                                                                                                     ***

                                                         „Koło małego czytelnika

                                      Program pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

                                                            Katarzyna Lisowska

Celem programu jest rozbudzenie potrzeb czytelniczych, rozwijanie zainteresowań książką, wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania oraz przygotowanie dzieci do roli czytelnika.

 

                                                                                                                                                                                      ***

                                                                                                                                                                       „Wesołe nutki”

Program rozwijający zainteresowania muzyczne w grupie dzieci   3 - 6 letnich

                             Agnieszka Lewickacoloured musical notes 6

Celem programu jest rozwijanie ekspresji twórczej dzieci oraz zamiłowania do śpiewu i ruchu jako źródła radości i środka poznawania świata.           

                                         

***

 

logopedia y educacic3b3n murcia 1                                                „Językowy zawrót głowy

                                        Program pracy logopedycznej

                                                    Magdalena Syska

                 Celem programu jest stymulacja rozwoju mowy dzieci, usprawnianie komunikacji językowej.

 

 

 

     indeks

Alicja Wochowska

Program ten skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Małe dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Zawiera elementy ruchu, dźwięku i obrazu. Dzieci będą działać na polu plastycznym, konstrukcyjnym, muzycznym.

„English For Little Kids”

Program własny nauczania języka angielskiego w grupie dzieci 3 – letnich

*** 

 

„Follow me”

Program własny z języka angielskiego

Martyna Solak

Celem programu jest wzbogacenie oferty pracy przedszkola, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego.

 ***

„English is fun”

Program nauczania języka angielskiego dla dzieci 3 – 4 letnich

Martyna Nowak

Celem programu jest wprowadzenie najmłodszych w świat nauki języka angielskiego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu oraz atrakcyjne gry piosenki, rymowanki i historyjki, Rozbudzanie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz zaciekawienie małych dzieci nauką języka obcego, aby w przyszłości nauka angielskiego przynosiła im lepsze efekty.

original

 

***

„Z twórczością za pan brat

Program własny wspierający aktywność twórczą dzieci w wieku przedszkolnym.

Agnieszka Brudzyńska

Katarzyna Lisowska

Agnieszka Baska

Agnieszka Lewicka

Martyna Nowak Martyna Solak

Karolina Osmańska

Dorota Chrobocińska

Joanna Tudela

Celem programu jest wspieranie oraz tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju dziecka, a w szczególności: rozbudzanie własnych możliwości twórczych.

 

*** 

Program zajęć rewalidacyjnych

Aleksandra Fortuńska 

Program do zajęć rewalidacyjnych został utworzony dla o dzieci 4letnich uczęszczających do grupy integracyjnej i posiadających orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia. Program rewalidacji zawiera podstawowe założenia edukacji, główny cel pracy oraz podporządkowane mu cele szczegółowe. Program opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno – psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące pracy z dzieckiem.

521450programowiec g

 

„Zuch to Ja”

Martyna Nowak 

Marzena Wrzos

Celem innowacji jest przybliżenie dzieciom metodyki harcerstwa. 

                    ***     

malisportowcy1                          „Mali olimpijczycy”

                             Martyna Solak

 

 Innowacja pedagogiczna „Mali olimpijczycy” zakłada współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 20 w Płocku w formie zajęć ogólnorozwojowych, organizowanych na hali sportowej z udziałem nauczycieli oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Istotą innowacji jest również zapoznanie dzieci z podstawowym słownictwem z zakresu gimnastyki w formie zabaw i gier ruchowych.

                                                                                                     ***

 

                                                                      "Przedszkolak w świecie komputerów

                                                                                    Joanna Tudelaanimated computer image 0178

Celem innowacji jest wdrażanie do posługiwania się komputerem i jego podstawowym oprzyrządowaniem, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera oraz rozwijanie sprawności manualnej przy użyciu komputera.

                                                                                                             

                                                                                                 ***

 

                                                       „Kolorowy rok w przedszkolu. Twórcze zabawy z kolorami”

        Katarzyna Lisowskaninos felices sobre el arco iris ilustracion 1308 1086

Innowacja ,,Kolorowy rok w przedszkolu” oparta została na porach roku i ich miesiącach, ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb, zainteresowań i   możliwości dzieci.  Opracowane zajęcia będą uczyły współpracy w grupie, wzmacniały wiarę we własne możliwości. Zastosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać kreatywność stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiąganie sukcesów motywujących do dalszych działań.

 

***

                                                                     „Zajęcia taneczne Mini Cheerleaders

                                                                                    Marta Markiewicz

Celem innowacji jest nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur podczas układów tanecznych, wyrabianie u 208322 1600x1066 Cartoon Cheerleadersdzieci poczucia rytmu i słuchu a także płynności ruchów. Konieczność zapamiętywania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną.

  

e1b3865ff645a6215042dcf67e4acbf8 1                                         ***           

 

        „Origami. W papierowym świecie

Dorota Chrobocińska         

Celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie ich umiejętnościwypowiadania się poprzez sztukę origami.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl