biuletyn

godlo

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

 267509 kubus puchatek kwiaty laka dla dzieci grafika chmury

„Kocham przedszkole” - Program edukacji przedszkolnej. Program realizowany we wszystkich grupach wiekowych

"Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni” – Program  profilaktyczno-wychowawczy stworzony przez Radę Pedagogiczną MP nr 34

Program nauki języka angielskiego dla 5 6 latków - Program realizowany w grupach 5 – latków - Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska, WSiP

„Kocham dobrego Boga” -Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolu - Program realizowany w grupach 6 latków na zajęciach religii

„Jesteśmy rodziną Boga - Program realizowany w grupach 5 latków na zajęciach religii

"Akademia Zdrowego  Przedszkolaka" - Ogólnopolski program dotyczący odżywiania realizowany przez wszystkie grupy wiekowe

"Akademia Aquafresh" - Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków realizowany przez wszystkie grupy wiekowe

"Czyste powietrze wokół nas"  - Program edukacji antytytoniowej realizowany w grupie dzieci 6-letnich organizowany przez Powiatową Inspekcję Sanitarno Epidemiologiczną w Płocku realizowany przez wszystkie grupy wiekowe.

„Strażnicy uśmiechu” -Program profilaktyczno – wychowawczy, Centrum Pozytywnej Edukacji.

Program opracowały:

PROGRAMY WŁASNE

3c7039a41e18914cd3caaacf4ef63eb3df08b779.jpeg

„Do twórczych świat należy”

Program własny wspierający twórczą aktywność dzieci w wieku przedszkolnym

Maria Białaszek

Marzena Wrzos

Agnieszka Wolińska-Stunża

Celem programu jest podjęcie stymulacji twórczego rozwoju dziecka, wykorzystanie jego intensywnego rozwoju wyobraźni, fantazji, okresu pytań i poszukiwań własnych rozwiązań. Wykorzystanie ich spontanicznej ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz ujawnienia się pierwszych oznak uzdolnień. Realizacja tego programu dała dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania swoich możliwości.

 

 ***

„Witamy w krainie Kubusia Puchatka”.

Program adaptacyjny

Agnieszka Brudzyńska

Marta Markiewicz

a22610 2Program adaptacyjny ”Witamy w krainie Kubusia Puchatka” został opracowany w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Program utworzony został w marcu 2012r. natomiast jego modyfikacja nastąpiła w roku szkolnym 2016/2017. Realizację programu rozpoczyna się od marca do września, kiedy to dzieci chętnie będą przychodzić do przedszkola, nabędą umiejętności dostosowanych do ich możliwości rozwojowych oraz będą   podejmować zabawę samodzielnie lub z pomocą innych.

 

                                                                                                                                                    

      ***

 

                                                                                                        „Rytm i melodia”

                                                         Program własny nauczania rytmiki w przedszkolu

                                               Agnieszka Brudzyńskadzieci i nuty bt

Celem programu jest śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru oraz łatwych piosenek ludowych; uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; dostrzeganie zmian dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyrażanie je, pląsając lub tańcząc; a także tworzenie muzyki, korzystając z instrumentów perkusyjnych.

                        

                                                                                  ***

 

                                                                                                  „Trzymaj się prosto

  Profilaktyczny program przeciw wadom postawy z el. gimnastyki korekcyjnej w wieku przedszkolnym

                                                                                                Katarzyna Lisowska

Celem programu jest skorygowanie istniejących zaburzeń w postawie ciała dziecka i doprowadzenie jej, o ile to możliwe jest, do stanu prawidłowego. Harmonijny rozwój organizmu gimnastykadziecka poprzez uświadomienie potrzeby i sensu dbania o własne ciało, prawidłową postawę, zdrowie, sprawność i higienę. Wdrożenie do samo egzekwowania nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. Niedopuszczenie do powstania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu. Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających z tego zagrożeń.

 

475210440

                                                                                                                                     ***

                                                         „Koło małego czytelnika

                                      Program pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

                                                            Katarzyna Lisowska

Celem programu jest rozbudzenie potrzeb czytelniczych, rozwijanie zainteresowań książką, wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania oraz przygotowanie dzieci do roli czytelnika.

 

                                                                                                                                                                                      ***

                                                                                                                                                                       „Wesołe nutki”

Program rozwijający zainteresowania muzyczne w grupie dzieci   3 - 6 letnich

                             Agnieszka Lewickacoloured musical notes 6

Celem programu jest rozwijanie ekspresji twórczej dzieci oraz zamiłowania do śpiewu i ruchu jako źródła radości i środka poznawania świata.           

                                         

***

 

logopedia y educacic3b3n murcia 1                                                „Językowy zawrót głowy

                                        Program pracy logopedycznej

                                                    Magdalena Syska

                 Celem programu jest stymulacja rozwoju mowy dzieci, usprawnianie komunikacji językowej.

 

 

 

     indeks

Alicja Wochowska

Program ten skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Małe dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Zawiera elementy ruchu, dźwięku i obrazu. Dzieci będą działać na polu plastycznym, konstrukcyjnym, muzycznym.

„English For Little Kids”

Program własny nauczania języka angielskiego w grupie dzieci 3 – letnich

*** 

 

„Follow me”

Program własny z języka angielskiego

Martyna Solak

Celem programu jest wzbogacenie oferty pracy przedszkola, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego.

 ***

„English is fun”

Program nauczania języka angielskiego dla dzieci 3 – 4 letnich

Martyna Nowak

Celem programu jest wprowadzenie najmłodszych w świat nauki języka angielskiego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu oraz atrakcyjne gry piosenki, rymowanki i historyjki, Rozbudzanie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz zaciekawienie małych dzieci nauką języka obcego, aby w przyszłości nauka angielskiego przynosiła im lepsze efekty.

original

 

***

„Z twórczością za pan brat

Program własny wspierający aktywność twórczą dzieci w wieku przedszkolnym.

Agnieszka Brudzyńska

Katarzyna Lisowska

Agnieszka Baska

Agnieszka Lewicka

Martyna Nowak Martyna Solak

Karolina Osmańska

Dorota Chrobocińska

Joanna Tudela

Celem programu jest wspieranie oraz tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju dziecka, a w szczególności: rozbudzanie własnych możliwości twórczych.

 

*** 

Program zajęć rewalidacyjnych

Aleksandra Fortuńska 

Program do zajęć rewalidacyjnych został utworzony dla o dzieci 4letnich uczęszczających do grupy integracyjnej i posiadających orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia. Program rewalidacji zawiera podstawowe założenia edukacji, główny cel pracy oraz podporządkowane mu cele szczegółowe. Program opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno – psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące pracy z dzieckiem.

521450programowiec g

 

„Zuch to Ja”

Martyna Nowak 

Marzena Wrzos

Celem innowacji jest przybliżenie dzieciom metodyki harcerstwa. 

                    ***     

malisportowcy1                          „Mali olimpijczycy”

                             Martyna Solak

 

 Innowacja pedagogiczna „Mali olimpijczycy” zakłada współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 20 w Płocku w formie zajęć ogólnorozwojowych, organizowanych na hali sportowej z udziałem nauczycieli oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Istotą innowacji jest również zapoznanie dzieci z podstawowym słownictwem z zakresu gimnastyki w formie zabaw i gier ruchowych.

                                                                                                     ***

 

                                                                      "Przedszkolak w świecie komputerów

                                                                                    Joanna Tudelaanimated computer image 0178

Celem innowacji jest wdrażanie do posługiwania się komputerem i jego podstawowym oprzyrządowaniem, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera oraz rozwijanie sprawności manualnej przy użyciu komputera.

                                                                                                             

                                                                                                 ***

 

                                                       „Kolorowy rok w przedszkolu. Twórcze zabawy z kolorami”

        Katarzyna Lisowskaninos felices sobre el arco iris ilustracion 1308 1086

Innowacja ,,Kolorowy rok w przedszkolu” oparta została na porach roku i ich miesiącach, ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb, zainteresowań i   możliwości dzieci.  Opracowane zajęcia będą uczyły współpracy w grupie, wzmacniały wiarę we własne możliwości. Zastosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać kreatywność stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiąganie sukcesów motywujących do dalszych działań.

 

***

                                                                     „Zajęcia taneczne Mini Cheerleaders

                                                                                    Marta Markiewicz

Celem innowacji jest nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur podczas układów tanecznych, wyrabianie u 208322 1600x1066 Cartoon Cheerleadersdzieci poczucia rytmu i słuchu a także płynności ruchów. Konieczność zapamiętywania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną.

  

e1b3865ff645a6215042dcf67e4acbf8 1                                         ***           

 

        „Origami. W papierowym świecie

Dorota Chrobocińska         

Celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie ich umiejętnościwypowiadania się poprzez sztukę origami.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl