biuletyn

godlo

Znak

 

 

 

Kubuś Puchatek

 

 

 

 

Kubuś Puchatek

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Poprzedni Następny

Wyniki Rekrutacji 2021/2022 (2)

Wyniki Rekrutacji 2021/2022 Wyniki Rekrutacji 2021/2022 Wyniki Rekrutacji 2021/2022

2.04 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2.04 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

  https://view.genial.ly/6062fc8dcd39570ccba56637/presentation-prezentacja

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Drodzy Rodzice… Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 26.03.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 (link poniżej). https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15609,Zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia.html rozszerzono grupę odbiorców mogących korzystać z opieki przedszkolnej w okresie 26.03.2021-09.04.2021: Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek: 1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 2) rodziców dzieci, którzy: a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,   d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze, f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci. Zachęcam Państwa do analizy treści Rozporządzenia i zgłaszanie wyżej uprawnionych Rodziców do skorzystania z opieki przedszkola. Rodzice i dzieci, którzy nie skorzystają z opieki stacjonarnej zachęcam do śledzenia strony internetowej- zakładek grup, których nauczyciele na bieżąco zamieszczają propozycje zadań i aktywności realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zachęcam również do aktywnego uczestnictwa w wprowadzonych za pomocą aplikacji Teams kontaktów online z nauczycielami grup w godzinach popołudniowych (tj. w czasie większej dostępności do urządzeń mobilnych – laptop, tablet, telefon). Hasła i loginy zostały państwu przekazane w dniu dzisiejszym. W przypadku pytań prosimy o kontakt e mailowy z nauczycielami grup.                                                                                                       Dyrektor Przedszkola Danuta Komosa

WAŻNE w związku z nadchodzącymi obostrze…

Drodzy Rodzice W związku z koniecznością ustalenia organizacji pracy dla Urzędu Miasta Płocka na okres 29.03. – 09.04.2021 związanej z planowanym ograniczeniem w funkcjonowaniu placówki proszę Państwa o deklarację uczestnictwa dzieci w opiece przedszkolnej. W/w deklaracje dotyczą dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych. Informację proszę przesłać emailem do nauczycieli grup do 26.03.2021 r. do godz. 9.00. Dyrektor  Danuta Komosa

Kubusiowe Opowieści - ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE „Kubusiowe opowieści” – projekt literacki Rok 2021 jest szczególnie ważny dla naszego przedszkola, które obchodzić będzie jubileusz 115 – lecia powstania. Swoją działalność rozpoczęło w 1906 roku, jako placówka powołana do kształcenia i wychowania dzieci pracowników Cukrowni Borowiczki. Dzisiejsze przedszkole to: 12 oddziałów, 270 dzieci, 28 nauczycieli i 27 pracowników administracji i obsługi mieszczących się i działających w dwóch budynkach; przy ul. Pocztowej - Filia i ulicy Harcerskiej - siedziba główna. Jubileusz Przedszkola przywołuje przepiękne wspomnienia minionych lat, skłania także do refleksji nad upływającym czasem. Nasze Przedszkole, a właściwie jego kadra pedagogiczna nigdy nie bała się wyzwań, pomagała zrozumieć                            otaczającą rzeczywistość, stała na straży wartości, uczyła patriotyzmu, mając na uwadze zawsze dobro dziecka, jego rozwój intelektualny i bezpieczeństwo zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Kolejnym wyzwaniem, a zarazem jedną z ważnych części obchodów jubileuszu jest projekt literacki innowacji „Wychowanie przez czytanie” pod hasłem: „Kubusiowe opowieści”. Nasze zaproszenie do udziału w nim skierowaliśmy do nauczycieli, czego efektem jest płyta, którą Państwo otrzymacie, teraz kierujemy je do społeczności przedszkolnej tj.; rodziców i naszych wychowanków. Aby wziąć udział w realizacji należy tekst wymyślonej przez siebie bajki, opowiadania lub wiersza o Kubusiu Puchatku nagrać w formacie MP3 (długość nagrania max. 5 minut) i przesłać na adres naszej przedszkolnej poczty tj.:                        przedszkolekubusia34@gmail.com Nagranie powinno zawierać w kolejności: - tytuł bajki/wiersza/opowiadania - treść - imię i nazwisko autora NAGRANIE NALEŻY PRZESYŁAĆ DO KOŃCA KWIETNIA 2021 R. WSZYSTKIE NADESŁANE NAGRANIA ZGODNE Z POWYŻSZYMI WYTYCZNYMI ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE GRUPOM ZA POMOCĄ NOŚNIKA DANYCH (PENDRIVE) WYBRANE NAGRANIA ZOSTANĄ ZEBRANE I WYDANE W FORMIE AUDIOBOOKA (MAJ 2021 R) JAKO CZĘŚĆ II „KUBUSIOWYCH OPOWIADAŃ” PREZENTACJA PŁYTY  NASTĄPI PODCZAS UROCZYSTEJ GALI Z OKAZJI JUBILEUSZU TJ. W MAJU 2021 ROKU W OGRODZIE NASZEGO PRZEDSZKOLA W PRZYPADKU DALEJ TRWAJĄCYCH OBOSTRZEŃ NAGRANIA ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE W SZATNI PRZEDSZKOLNEJ WSZYSCY AUTORZY ZOSTANĄ NAGRODZENI EGZEMPLARZEM PŁYTY PRZYGOTOWANYM I WYDANYM PRZEZ NASZĄ PLACÓWKĘ SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Galeria zdjęć

  • Budynek
  • PRZEDSZKOLAKA_2

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu
zapisz się na naszą listę mailingową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedszkole nr 34 w Płocku.  Projekt i wykonanie: Hedea.pl